Giọt sương mong manh

Giọt sương đêm long lanh
Trôi theo dòng kí ức
Ôi giọt sương mong manh
Tan theo niềm hạnh phúc

Giọt nước mắt đắng cay
Rơi vào trong dĩ vãng
Mờ nhạt bóng hình ai
Trôi dần vào quên lãng.