Này các em bé luôn ngưỡng mộ mặt trời,
Này các em bé yêu các vì sao sáng,
Vì màn đêm dày đặc lắm
Nên các em cứ nhắm mắt mà đi.

Bao nhiêu hạt giống mang theo
Khi vừa bước chân ra nhanh tay mà gieo vãi.

Nếu bàn chân mà vướng phải
Hòn đá nhỏ trên đường thì mở mắt mà nhìn.