Chưa có đánh giá nào
Nước: Nga
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Sergei Orlov (2 bài)
- Yuri Levitansky (8 bài)
- Vladimir Kharitonov (1 bài)
- Semion Gudzenko (3 bài)
- Vladimir Karpeko (1 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Thuý Toàn (1 bài)
Tạo ngày 14/11/2021 18:07 bởi hongha83
Yakov Kozlovsky (Яков Козловский, 1921-2001) là nhà thơ, dịch giả Nga. Ông chuyên dịch thơ của các nhà thơ vùng Bắc Kavkaz, đặc biệt thành công là thơ của nhà thơ Daghestan Rasul Gamzatov.