Chưa có đánh giá nào
Nước: Nga
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Alyaksey Pysіn (1 bài)
- Alla Rustaikis (1 bài)
- Sergei Orlov (2 bài)
- Boris Slutsky (4 bài)
- Mustai Karim (1 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Thái Bá Tân (1 bài)
Tạo ngày 15/02/2017 10:36 bởi hongha83
Vladimir Gavrilovic Kharitonov (Владимир Гаврилович Харитонов, 1920-1981) là nhà thơ Nga - Xô Viết. Ông sinh và mất ở Mátxcơva. Ông là tác giả của nhiều bài thơ và hơn một nghìn bài hát. Trong chiến tranh Vệ quốc, ông chiến đấu trong trung đội bộ binh. Năm 1960, ông tốt nghiệp khoá hai Viện Văn học Gorky. Bài hát nổi tiếng nhất của ông là Ngày chiến thắng.