15.00
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 07/02/2016 19:10, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 07/02/2016 19:11

Người đi én nhạn khép khoang thuyền
Quê lạ, sóng buồn lắng trăng nghiêng
Lỡ hẹn nghìn xuân lay sắc cũ
Khua rừng ướm dậy tiếng chim quyên


1936

Nguồn: Tuyển tập thơ tứ tuyệt, Yến Lan, NXB Văn học, 2006