21/05/2022 07:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vô đề (Người đi...)

Tác giả: Yến Lan - Lâm Thanh Lang

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 07/02/2016 19:10

 

Người đi én nhạn khép khoang thuyền
Quê lạ, sóng buồn lắng trăng nghiêng
Lỡ hẹn nghìn xuân lay sắc cũ
Khua rừng ướm dậy tiếng chim quyên
1936

Nguồn: Tuyển tập thơ tứ tuyệt, Yến Lan, NXB Văn học, 2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Yến Lan » Vô đề (Người đi...)