15.00
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 06/02/2016 20:49

Ở chưa hết hẹn đã bươn đi
Bãi bến sông mờ toả nhánh chia
Dúng dắng tay chèo sương thấm ướt
Con đò đợi đến rụng trăng khuya


4-1993

Nguồn: Thơ tứ tuyệt, Yến Lan, NXB Hội nhà văn, 1996