29/05/2022 14:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tiễn đưa

Tác giả: Yến Lan - Lâm Thanh Lang

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 06/02/2016 20:49

 

Ở chưa hết hẹn đã bươn đi
Bãi bến sông mờ toả nhánh chia
Dúng dắng tay chèo sương thấm ướt
Con đò đợi đến rụng trăng khuya
4-1993

Nguồn: Thơ tứ tuyệt, Yến Lan, NXB Hội nhà văn, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Yến Lan » Tiễn đưa