15.00
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 07/02/2016 19:17

Võng kiệu ngàn xa tiễn bóng người
Cho đời hoa ngát dưới hương vui
Dẫu biết ngày mai vườn hoang lạnh
Bướm bệnh sầu bay phấn ngậm ngùi


Nguồn: Yến Lan, Tuyển tập thơ tứ tuyệt, NXB Văn học, 2006