29/05/2022 16:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tiễn đưa (2)

Tác giả: Yến Lan - Lâm Thanh Lang

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 07/02/2016 19:17

 

Võng kiệu ngàn xa tiễn bóng người
Cho đời hoa ngát dưới hương vui
Dẫu biết ngày mai vườn hoang lạnh
Bướm bệnh sầu bay phấn ngậm ngùi
Nguồn: Yến Lan, Tuyển tập thơ tứ tuyệt, NXB Văn học, 2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Yến Lan » Tiễn đưa (2)