15.00
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 26/05/2012 17:39

Đang giữa mùa sen nhớ xứ trời
Mây hồng lãng đãng lối thiên thai
Đường vào thanh tịnh vừa đông khách
Chưa dễ chen nhau một chỗ ngồi


21-5-1994
Nguồn: Thơ tứ tuyệt, Yến Lan, NXB Văn học, 1996