15.00
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 04/02/2016 15:05

Ô môi vàng ruộm, khổ qua - xanh
Em hái nhờ trao, gọi đáp tình
Không dặn nhưng ta đà rõ ý
Ngọt bùi cho bạn, đắng cho anh


Nguồn: Yến Lan, Thơ tứ tuyệt, NXB Hội nhà văn, 1996