23/05/2022 17:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngọt và đắng

Tác giả: Yến Lan - Lâm Thanh Lang

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 04/02/2016 15:05

 

Ô môi vàng ruộm, khổ qua - xanh
Em hái nhờ trao, gọi đáp tình
Không dặn nhưng ta đà rõ ý
Ngọt bùi cho bạn, đắng cho anh
Nguồn: Yến Lan, Thơ tứ tuyệt, NXB Hội nhà văn, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Yến Lan » Ngọt và đắng