15.00
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 26/05/2012 09:43

Mỵ Châu ơi xót chị làm sao
Chỉ biết tin chồng, thấy địch đâu
Chớ oán gươm khua mà sắc lạnh
Cũng đừng tủi với gái đời sau


1972
Nguồn: Tuyển tập thơ tứ tuyệt Yến Lan, NXB Văn học, 2006