23/05/2022 17:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mỵ Châu

Tác giả: Yến Lan - Lâm Thanh Lang

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 26/05/2012 09:43

 

Mỵ Châu ơi xót chị làm sao
Chỉ biết tin chồng, thấy địch đâu
Chớ oán gươm khua mà sắc lạnh
Cũng đừng tủi với gái đời sau
1972
Nguồn: Tuyển tập thơ tứ tuyệt Yến Lan, NXB Văn học, 2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Yến Lan » Mỵ Châu