15.00
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 04/02/2016 15:13

Trông ảnh, ngày xưa mình trẻ vậy
Mà thơ mấy tập, ý già nua
Giật mình tiếc tuổi thanh xuân ấy
Gieo hạt tình yêu chẳng được mùa


11-1987

Nguồn: Thơ tứ tuyệt, Yến Lan, NXB Hội nhà văn, 1996