29/05/2022 14:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mùa yêu

Tác giả: Yến Lan - Lâm Thanh Lang

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 04/02/2016 15:13

 

Trông ảnh, ngày xưa mình trẻ vậy
Mà thơ mấy tập, ý già nua
Giật mình tiếc tuổi thanh xuân ấy
Gieo hạt tình yêu chẳng được mùa
11-1987

Nguồn: Thơ tứ tuyệt, Yến Lan, NXB Hội nhà văn, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Yến Lan » Mùa yêu