15.00
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 05/02/2016 08:17

Lục ngăn tủ mốc gặp tờ tranh
Từ tuổi hoa niên tiếc để dành
Mặt phấn chao nghiêng mày tố nữ
Trách đời để ố nét tinh anh


Nguồn: Yến Lan, Thơ tứ tuyệt, NXB Hội nhà văn, 1996