21/05/2022 08:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lỗi thời

Tác giả: Yến Lan - Lâm Thanh Lang

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 05/02/2016 08:17

 

Lục ngăn tủ mốc gặp tờ tranh
Từ tuổi hoa niên tiếc để dành
Mặt phấn chao nghiêng mày tố nữ
Trách đời để ố nét tinh anh
Nguồn: Yến Lan, Thơ tứ tuyệt, NXB Hội nhà văn, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Yến Lan » Lỗi thời