15.00
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 07/02/2016 18:49

Lay giữa thương mong - sóng lá xanh
Hoà vui nhấp nháy gió ru cành
Hân hoan trùng điệp tim ngàn đập
Đón một tao phùng bể nắng hanh


Nguồn: Yến Lan, Tuyển tập thơ tứ tuyệt, NXB Văn học, 2006