02/10/2023 19:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lá lay

Tác giả: Yến Lan - Lâm Thanh Lang

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 07/02/2016 18:49

 

Lay giữa thương mong - sóng lá xanh
Hoà vui nhấp nháy gió ru cành
Hân hoan trùng điệp tim ngàn đập
Đón một tao phùng bể nắng hanh
Nguồn: Yến Lan, Tuyển tập thơ tứ tuyệt, NXB Văn học, 2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Yến Lan » Lá lay