15.00
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 27/05/2012 10:07

Bản thân trinh nữ giá bao nhiêu
Mà tự khinh chê cảnh túng nghèo
Em có thử xem là thục nữ
Cầu lông chọn gió luyện tay gieo


18-3-1998
Nguồn: Tuyển tập thơ tứ tuyệt Yến Lan, NXB Văn học, 2006