27/03/2023 21:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Gieo cầu

Tác giả: Yến Lan - Lâm Thanh Lang

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 26/05/2012 10:07

 

Bản thân trinh nữ giá bao nhiêu
Mà tự khinh chê cảnh túng nghèo
Em có thử xem là thục nữ
Cầu lông chọn gió luyện tay gieo
18-3-1998
Nguồn: Tuyển tập thơ tứ tuyệt Yến Lan, NXB Văn học, 2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Yến Lan » Gieo cầu