15.00
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 05/02/2016 08:23

Thu buồn, Chức nữ cũng buồn lây
Lệ thấm sông Ngân mấp mé đầy
Muốn kiễng chân lên khều một giọt
Sợ chàng Ngưu xót đổ tràn tay


1-1991

Nguồn: Thơ tứ tuyệt, Yến Lan, NXB Hội nhà văn, 1996