30/05/2023 15:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chia buồn

Tác giả: Yến Lan - Lâm Thanh Lang

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 05/02/2016 08:23

 

Thu buồn, Chức nữ cũng buồn lây
Lệ thấm sông Ngân mấp mé đầy
Muốn kiễng chân lên khều một giọt
Sợ chàng Ngưu xót đổ tràn tay
1-1991

Nguồn: Thơ tứ tuyệt, Yến Lan, NXB Hội nhà văn, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Yến Lan » Chia buồn