15.00
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 06/02/2016 08:34, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 06/02/2016 08:35

Nằm ốm trong màn xuyên nắng ấm
Nhẩm xem báo cũ cửa phên bồi
Chắc thư con gửi chiều nay đến
Phảng phất ngoài song vị quế, hồi


Nguồn: Yến Lan, Thơ tứ tuyệt, NXB Hội nhà văn, 1996