25/09/2023 14:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chờ thư con từ xứ Lạng

Tác giả: Yến Lan - Lâm Thanh Lang

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 06/02/2016 08:34

 

Nằm ốm trong màn xuyên nắng ấm
Nhẩm xem báo cũ cửa phên bồi
Chắc thư con gửi chiều nay đến
Phảng phất ngoài song vị quế, hồi
Nguồn: Yến Lan, Thơ tứ tuyệt, NXB Hội nhà văn, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Yến Lan » Chờ thư con từ xứ Lạng