15.00
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 06/02/2016 08:21

Nụ sóng phong lan nở mượt mà
Gió xuân trở bước chuyển hương ra
Có ai đang đỡ chùm hoa động
Một bắp tay măng, óng nét ngà


Nguồn: Yến Lan, Thơ tứ tuyệt, NXB Hội nhà văn, 1996