29/05/2022 16:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chậu lẵng phong lan

Tác giả: Yến Lan - Lâm Thanh Lang

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 06/02/2016 08:21

 

Nụ sóng phong lan nở mượt mà
Gió xuân trở bước chuyển hương ra
Có ai đang đỡ chùm hoa động
Một bắp tay măng, óng nét ngà
Nguồn: Yến Lan, Thơ tứ tuyệt, NXB Hội nhà văn, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Yến Lan » Chậu lẵng phong lan