Từ buổi ra đi, chị ẵm bồng
Nay về, trẻ xóm gọi bằng ông
Bạn xưa còn có cây me cụt
Mưa xói mòn nơi mẹ tựa trông


Nguồn: Yến Lan, Tuyển tập thơ tứ tuyệt, NXB Văn học, 2006