Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi hongha83 vào 26/05/2012 10:13

Rào rạt vườn xuân vạn bướm bay
Li ti hàng phấn rải hương vây
Có ai giấu được em trong ấy
Đã lộ cho anh một nét ngài


13-31998
Nguồn: Tuyển tập thơ tứ tuyệt Yến Lan, NXB Văn học, 2006