15.00
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 31/05/2010 01:50, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 04/02/2016 11:06

Trưa đọc Nam Hoa Kinh
Tối nằm không hoá bướm
Mừng mình chủ được mình
Dậy thổi nồi khoai sớm


04-1987
Nguồn: Yến Lan, Thơ tứ tuyệt, NXB Hội nhà văn, 1996