29/05/2022 16:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đọc Trang Tử

Tác giả: Yến Lan - Lâm Thanh Lang

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 31/05/2010 01:50

 

Trưa đọc Nam Hoa Kinh
Tối nằm không hoá bướm
Mừng mình chủ được mình
Dậy thổi nồi khoai sớm
04-1987
Nguồn: Yến Lan, Thơ tứ tuyệt, NXB Hội nhà văn, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Yến Lan » Đọc Trang Tử