15.00
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 06/02/2016 20:37

Ngày xuân viếng Phật gặp tăng
Sân liêu vẳng bến My Lăng gọi đò
Tưởng đi tìm nghĩa hư vô
Hoá vui tục luỵ hai bờ sông trôi


Mồng 2 Tết Nhâm Tuất 1982

Nguồn: Thơ tứ tuyệt, Yến Lan, NXB Hội nhà văn, 1996