21/05/2022 07:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đầu năm ngoạn cảnh

Tác giả: Yến Lan - Lâm Thanh Lang

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 06/02/2016 20:37

 

Ngày xuân viếng Phật gặp tăng
Sân liêu vẳng bến My Lăng gọi đò
Tưởng đi tìm nghĩa hư vô
Hoá vui tục luỵ hai bờ sông trôi
Mồng 2 Tết Nhâm Tuất 1982

Nguồn: Thơ tứ tuyệt, Yến Lan, NXB Hội nhà văn, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Yến Lan » Đầu năm ngoạn cảnh