Câu cuối bài thơ "Như biết bao" chứ không phải "Như biếc bao"