Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi @Lá@ vào 25/10/2008 10:13

Người người lớp lớp
          xông ra trận
Cờ đỏ
    mưa sa
          suốt dặm dài
Mở đột phá khẩu
    tiến lên
          nhất định thắng
Lô cốt mấy tầng
    đè nát vai
Dẫu sông núi cỏ cây làm chứng
Hồn vẫn treo trên
               Vọng hải đài.


Bài thơ Nhất định thắng của nhà thơ Trần Dần