22/09/2021 03:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

92

Tác giả: Xuân Sách - Ngô Xuân Sách

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi @Lá@ vào 26/10/2008 10:13

 

Người người lớp lớp
          xông ra trận
Cờ đỏ
    mưa sa
          suốt dặm dài
Mở đột phá khẩu
    tiến lên
          nhất định thắng
Lô cốt mấy tầng
    đè nát vai
Dẫu sông núi cỏ cây làm chứng
Hồn vẫn treo trên
               Vọng hải đài.
Bài thơ Nhất định thắng của nhà thơ Trần Dần

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Xuân Sách » 92