Đứa trẻ gầy nay đã thành ngọn lửa
Sưởi tim ai trong giá rét vô bờ.

Dã Tràng Cát