Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 23/06/2014 14:23

Hái cho em mấy cánh hoa rừng
Mùi hương thông còn vương tóc trắng
Bụi phấn vàng bay trong chiều nắng
Như hương rừng còn muốn về theo

Em mơ màng theo sắc nắng trong veo
Hồ chứa nước ngủ trong rừng lặng lẽ
Từ nơi đó, tôi về, dù chậm trễ
Vẫn còn mang hương lạ về theo

Phấn thông vàng, hương mới của tình yêu
Tóc tôi trắng bên tóc em điểm bạc
Hai mái đầu vương phấn thông ngào ngạt
Toả hương vào sắc nắng trong veo


2-1982

Nguồn: Quãng cách lặng im (thơ), Xuân Hoàng, NXB Thuận Hoá, 1984