Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 23/06/2014 08:45

Có phải Người đấy không?
Núi lửa còn bốc khói
Lòng đất vùi triệu năm
Niềm khổ đau dữ dội

Có phải Người đấy không?
Con đại bàng đỉnh núi
Qua bão táp Tháng Mười
Báo mùa vui gặt hái?

Có phải Người đấy không?
Con tàu về cảng đợi
Tiếng còi trầm vang âm
Thức niềm tin nhân loại?

Tôi sinh từ Việt Nam
Thuở nước còn nô lệ
Đã ngưỡng mộ tên Người
Qua tình yêu "Người mẹ"

Kịp sang ngày Tháng Tám
Người đến với trang thơ
Thắp cháy bùng ngọn đuốc
Quả tim hồng Danko

Giờ đây, tôi đứng đây
Bên tượng Người mơ mộng
Gặp biết bao tháng ngày
Đang nói về cuộc sống

Cùng đứng trên trận tuyến
Tôi hiểu Mùa Xuân Nga
Cái điều đơn giản ấy
Nói bao nhiêu cho vừa?


Moskva, 3-1968
Huế, 3-1981

Nguồn: Quãng cách lặng im (thơ), Xuân Hoàng, NXB Thuận Hóa, 1984