Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 24/06/2014 08:14

Khi biển sinh đã có đảo rồi
Đảo đã có trong tấm lòng của biển
Lắm khe khắt và dịu dàng cũng lắm
Đảo sinh ra để mơ mộng giúp đời

Có bao giờ em ra đảo trắng
Nghe thuỷ triều ngoài ấy lên chưa?
Thuỷ triều ở đảo xa lạ lắm
Tưởng cao hơn mặt biển trong bờ

An đã gặp bão rồi ở đảo
Đảo rung lên như thể con tàu
Neo vẫn thả vẫn bay dài vạt áo

Ôi, gió tung hoành biết chứa gió vào đâu!
Nhìn ngọn sóng bồi hồi anh chợt hiểu:
Đảo chính là giọt lệ đúc từ lâu


10-79

Nguồn: Thơ tình (100 bài xonê), Xuân Hoàng, NXB Thuận Hoá, 1991