Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Nguyễn Trọng Tạo (439 bài)
- Trần Mạnh Hảo (154 bài)
- Triệu Nguyễn (34 bài)
- Lý Thuỵ Ý (9 bài)
- Anh Chi (45 bài)
Tạo ngày 30/10/2006 05:38 bởi MinhDien, đã sửa 2 lần, lần cuối ngày 12/05/2008 08:14 bởi Cammy
Nhà thơ Xuân Hoà sinh năm 1947 tại Bắc Ninh, quê tại thành phố Hồ Chí Minh.

Tác phẩm:          
- Nửa vầng trăng