Chưa có đánh giá nào
3 bài thơ
Tạo ngày 06/12/2020 21:06 bởi tôn tiền tử
Tập thơ Một khối hồng (NXB Văn học, 1964).