Mùa thu về em có thấy không em?
Mưa dịu dàng cùng những chiều nhạt nắng
Lá vàng nhẹ rơi bên trang giấy trắng
Mây đuổi nhau ra tít chân trời xa

Mùa thu về em còn nhớ ngày qua
Bằng lăng nở tím ngắt sân trường cũ
Bóng hình em nhạt nhoà trong khói phủ
Bước chân em đi, tôi đứng lặng nhìn trông

Mùa thu về em còn nhớ ngày không?
Nắng chiều nghiêng nghiêng sớm đã thành vội vã
Hàng cây đứng im lìm trong chiều cả
Thu sang rồi chỉ gió lạnh và tôi.