Chưa có đánh giá nào
Nước: Anh
4 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Tạo ngày 18/11/2008 05:51 bởi hongha83
Walter de la Mare (25/4/1873, Charton, Kent - 22/7/1956, Twickenham, Middlesex) là nhà thơ, nhà viết tiểu thuyết, nhà lý luận kịch và nhà biên tập người Anh. Các tác phẩm tiêu biểu gồm: Thơ chọn lọc (1873), Chiếc áo ma thuật và những truyện khác (Magic Jacket: And Other Stories, 1943),...    

Nguồn:
1. http://www.fantasticficti...o.uk/d/walter-de-la-mare/
2. http://www.britannica.com.../153669/Walter-de-la-Mare