Những năm trước đó mình còn nhỏ
Chỉ biết ở trong nhà bà ngoại
Cố định cả dịp nghỉ lễ khác
Chưa từng lên thăm các gia đình.

Ngày nay với mình càng cao to
Có lúc bôn ba khắp gia đình
Có nhà cậu Vũ, nhà anh Sơn
Và toàn thể hộ gia đình khác.

Được lạc vào giấc mộng Mai Châu
Chung cùng tập quán lẫn tâm tình
Cả dân tộc Thái đã thay đổi
Mô hình huyện mình được cải tiến.

“Sẻ cơm nhường áo” chẳng thể quên
Sẽ dành cho nhau những tình cảm
Các xã, thị trấn trao quà tặng
Giúp ta thoát khỏi những cảnh nghèo.

Ở phía thành thị đang đón mừng
Văn hoá Mai Châu thật đáng nhớ
Cho nhau sức sống, cho khát khao
Để cả huyện mình đều nhòm mắt.

(Lúc nhà thơ luôn nhớ tới quê ngoại của mình)

(Hoà Bình, 08/2021)