Mỗi tối thứ sáu, xe chạy máy
Có cháu và cả nhà cùng theo
Nhà cậu Vũ sẽ thêm rực lửa
Và cháu sẽ thêm cả khí thế.

Chúc mừng Việt Long với Thuỳ Linh
Luôn vẹn tình trọn nghĩa trăm năm
Kính chúc ông Việt và bà Chuẩn
Sẽ mãi sống lâu hơn thế nữa.

Những lời chúc vô cùng giản dị
Có những lúc tràn đầy vui buồn
Dù năm tháng có ở thành phố,
Đến mùa hạ cháu lại lên thăm.

Các thành viên mỗi người một tính
Cậu Vũ thì đi rồi lại về
Cậu Long cũng được cô vợ mới
Là Lê Thuỳ Linh thì chảng sai.

Với bản thân cháu cũng đơn giản
Chia sẻ ngọt bùi nhiều thời gian.
Cùng hai ông bà nhiều niềm tin,
Cho cả hai cậu càng mạnh mẽ.

(Gửi tặng cho gia đình cậu Long)

(Mai Châu, Hoà Bình 2021)