Người phụ nữ tựa cánh hoa hồng
Cả một cảnh vật đều chuyển mình
Các chị em càng thêm gắn bó
Với mọi sự vật khá chất lượng.

Giúp đỡ mọi người từng hoàn cảnh
Săn sóc chồng con từng thời gian
Người phụ nữ sẻ chia hạnh phúc
Để dựng xây tổ ấm gia đình.

Chất gu trong đó không thể thiếu
Tuỳ vào sở thích của mỗi người
Các hoạt động mượt mà, uyển chuyển
Cho các chị em thêm hứng khởi.

Phụ nữ có trong từng khoảnh khắc
Từ bạo lực đến việc tử tế
Của sự bình đẳng về giới tính
Của cả hôm nay và mai sau.

(Hoà Bình 2021)