Bây giờ đây tất cả đều mãn hạn
Và ở ngay trước cổng ra vào
Bảng chữ thập có ghi dòng chữ
“Tất cả ra mặt trận” treo cao

Mọi người đều tha tội chúng tôi
Dân tộc ta xưa nay đều như vậy
Khi hiểm hoạ cận kề Tổ quốc
Nghĩa là ta tất cả đến chiến trường

Một năm tù bằng ba năm nơi ấy
Chúa giữ cho như sách cổ trại giam
Giờ chúng tôi khác chi người quản giáo
Tất cả ra mặt trận sánh ngang hàng

Trưởng trại giam Beryozkin
Xưa cậy thế ôi chỉ toàn hứa hão
Phải định thần xem dòng biển báo
Lại cùng ra mặt trận lên đường

Tốt hơn là để ông lại hậu phương
Chỉ được cái khi quản tù anh dũng
Toà án binh trao tặng ông phần thưởng
Để tự mình được giải ngũ về quê

Còn chúng tôi đều tỏ ra xứng đáng
Và sau này được khen thưởng tôn vinh
Ai còn sống đeo huy chương lên ngực
Cây thánh giá trên mồ ai ngã xuống hy sinh

Còn những ai khác vẫn tù nhân
Họ hãy đọc ngay trên cổng chính
Biển kỷ niệm bây giờ bọc kính
“Tất cả ra mặt trận” mấy chữ này


Nguồn: Đợi anh về (tuyển thơ chiến tranh Vệ quốc 1941-1945), Nguyễn Huy Hoàng và Nguyễn Văn Minh dịch, NXB Thông tin và truyền thông, 2017
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)